ปูมประวัติศาสตร์มหิดล

ปูมประวัติศาสตร์มหิดล

การส่งมอบเอกสารปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพิ่อประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 

 คลิ๊กที่นี่

 

คณะกรรมการอำนวยการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย

รับมอบเอกสารปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพิ่อประชาธิปไตยจากกล่มเพื่อนมหิดล

เมื่อ วันที่ 22 กันยายน 2552  ลงข่าวหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ