พิพิธภัณฑ์


  เอกสาร จำนวนโหลด ขนาด ดาวน์โหลด
"พิพิธภัณฑ์สุขภาพ" หลากนิยามที่ต้องติดตามตอนต่อไป 1674 126.03 kb
ความหมายจากข้าวของและเรื่องราว:จากสู่การจัดแสดงให้เข้าถึงใจกลุ่มผู้ชม 2151 9,274.69 kb
เรื่องเล่าชีวิตของวัตถุ 1618 17,452.81 kb
เค้าโครงความคิด:แนวคิดสำคัญในการออกแบบตกแต่งอาคารสุขภาพแห่งชาติ และการจัดแสดงใน “หอประวัติศาสตร์สุขภาพ” 3849 573.25 kb
การทำทะเบียนวัตถุในพิพิธภัณฑ์ 1922 2,461.54 kb
100 บุคคล ร้อยความคิด ร้อยสิ่งประดิษฐ์ ร้อยเรื่องราว 1745 646.74 kb
ท่านจะสนับสนุนงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างไร? โดยดร. ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล 1805 4,847.98 kb
การสร้างความหมายในบริบทพิพิธภัณฑ์ 139 2,051.43 kb
สื่อ (ใจความกับผู้ชม): การเขียนในนิทรรศการเพื่อการสื่อสาร [1] 73 629.96 kb
สื่อ (ใจความกับผู้ชม): การเขียนในนิทรรศการเพื่อการสื่อสาร [2] 79 985.26 kb