รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
โดย Banthita
Jun 13, 2021
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปิดรับสมัครวันที่ 23 มิ.ย. 2564

คุณสมบัติ
1. วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา อายุไม่ต่ำกว่า 24 ปี ขึ้นไป
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft office 
3. มีความรับผิดชอบสูง มีใจรักในงานบริการ มีวินัยในการทำงาน ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่นในการทำงาน อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ  ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีมนุษย์ สัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
4. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
5. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติงานธุรการ/งานการเงิน/งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

2. จัดเตรียมประชุม สัมมนา

3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน ภายนอก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ดูแลรับผิดชอบหนังสือเข้า-ออก

5. จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ

6. จัดทำเอกสาร ร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ

7. อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาติดต่อนัดหมายผู้บริหาร และจัดการนัดหมาย

8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


- ทำงานจันทร์-ศุกร์
- สถานที่ทำงาน : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ อาคารคลังพัสดุ สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 

- เงินเดือน 15,000 - 16,000 บาท


สนใจสามารถแสกน QR Code เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครงาน หรือ คลิกที่ลิงค์ [https://1th.me/Xm7l0]
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 590 1352 Featured Images
Featured Files

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง