ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารจดหมายเหตุ
ประกาศแจ้งหยุดให้บริการ 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-14 กันยายน 2566
ข่าวสารจดหมายเหตุ
ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติกล่าวให้โอวาทนักศึกษาฝึกงาน
ข่าวสารจดหมายเหตุ
ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติและหอประวัติศาสตร์สุขภาพ
ข่าวสารจดหมายเหตุ
พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ตระกูลแพทยานนท์ ปี 2566
ข่าวสารจดหมายเหตุ
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูตระกูลแพทยานนท์ ประจำปี 2566
ข่าวสารจดหมายเหตุ
คณะกรรมการจัดทำพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภาการพยาบาลฯ ศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติและหอประวัติศาสตร์สุขภาพ
ข่าวสารจดหมายเหตุ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติและหอประวัติศาสตร์สุขภาพ
ข่าวสารจดหมายเหตุ
คณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงานที่หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติและหอประวัติศาสตร์สุขภาพ
ข่าวสารจดหมายเหตุ
ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติและหอประวัติศาสตร์สุขภาพ
Admin
Feb 03, 2023
เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติและหอประวัติศาสตร์สุขภาพเพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย โดยมี นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์ เป็นผู้นำชมและบรรยาย