ข่าวสารวิชาการ

ข่าวสารวิชาการ
รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
Banthita
Jun 13, 2021
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปิดรับสมัครวันที่ 23 มิ.ย. 2564
ข่าวสารวิชาการ
Narratives for Knowledge Management เรื่องเล่าเพื่อการจัดการความรู้ในวิกฤตโรคระบาด
Banthita
Apr 20, 2021
ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Facebook Live เรื่อง Narratives for Knowledge Management เรื่องเล่าเพื่อการจัดการความรู้ในวิกฤตโรคระบาด