สภาเภสัชกรรมเข้าศึกษาดูงาน
โดย Banthita
Mar 29, 2022
สภาเภสัชกรรมเข้าศึกษาดูงานที่ หอจดหมายเหตุฯ และ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ทีมสภาเภสัชกรรม ได้เข้าศึกษาดูงานที่หอจดหมายเหตุฯ และหอประวัติศาสตร์สุขภาพ

 ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานด้านจดหมายเหตุ เพื่อนำความรู้กลับไปอนุรักษ์ใบประกอบวิชาชีพที่ทางสภาเภสัชกรรมได้เก็บรวบรวมไว้ 

โดยมี นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท หัวหน้ากลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ เป็นผู้นำชม

Featured Images

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง