พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ตระกูลแพทยานนท์ ประจำปี 2565
โดย Admin istrator
Jul 04, 2022

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ตระกูลแพทยานนท์ ปี 2565 ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้น 1 บริเวณโถงอาคารสุขภาพแห่งชาติ หน้าหอประวัติศาสตร์สุขภาพ การประกอบพิธีการไหว้ครูแพทย์แผนไทยของตระกูลแพทยานนท์สืบทอดมานานกว่า 200 ปีแล้ว มีความสำคัญและความหมายตามแบบแผนของหมอไทย ผู้มีหน้าที่เยียวยาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามจริยธรรม

Featured Images

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง