สไลด์ประกอบการอบรม "การจัดการเอกสารใบลาน หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ"
โดย Banthita
May 10, 2021ดาวน์โหลด สไลด์ประกอบการอบรม "การจัดการเอกสารใบลาน หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ"

โดย คุณดรณ์ แก้วนัย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ชั้น 1 อาคาร 100ปี การสาธารณสุขไทย กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

-----------------------------------------------------

แผนงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขFeatured Files

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง