ต้อนรับคณะทำงาน ครัวกลางชุมชนคนขอนแก่นไม่ทิ้งกัน
โดย Admin istrator
Jun 07, 2022

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติได้มีโอกาสต้อนรับคณะทำงาน ครัวกลางชุมชนคนขอนแก่นไม่ทิ้งกัน นำโดยนายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยคณะจำนวน 30 คน ที่เดินทางมามอบเอกสารและวัตถุทางจดหมายเหตุที่เกี่ยวข้องการสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารและวัตถุสำคัญทางประวัติศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง เป็นผู้แทนให้การรับมอบ

Featured Images

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง