คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชากายภาพบำบัด เข้าศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติและหอประวัติศาสตร์สุขภาพ
โดย Admin istrator
Oct 04, 2023

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานที่หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติและหอประวัติศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ ห้องสุมด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้วเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน หัวข้อ "ประวัติศาสตร์สุขภาพ" โดยมี นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์ เป็นผู้นำชมและบรรยาย  

Featured Images

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง