หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติรับมอบวัตถุจดหมายเหตุ เครื่องฉายสไลด์พร้อมด้วยภาพฟิล์มสไลด์
โดย Admin istrator
Nov 22, 2023

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติได้รับมอบวัตถุจดหมายเหตุเครื่องฉายสไลด์พร้อมด้วยภาพฟิล์มสไลด์ โดยนายศิริพงษ์ เอี่ยมเจริญ จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดเก็บและอนุรักษ์ไว้ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาต่อไป

Featured Images

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง