คณะทำงานเครือข่ายประชาชนต้านภัยสื่อดิจิทัลและสังคมออนไลน์ โดยมีนายอาคม ทิมประเสริฐ ประธานคณะทำงาน และทีมงานได้มาเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพและหอจดหมายเหตุสาธาณสุขแห่งชาติ
โดย Admin istrator
Dec 04, 2023
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงานเครือข่ายประชาชนต้านภัยสื่อดิจิทัลและสังคมออนไลน์ โดยมีนายอาคม ทิมประเสริฐ ประธานคณะทำงาน และทีมงานได้มาเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพและหอจดหมายเหตุสาธาณสุขแห่งชาติ
Featured Images

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง