คณะกรรมการจัดทำพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภาการพยาบาลฯ ศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติและหอประวัติศาสตร์สุขภาพ
โดย Admin istrator
Apr 27, 2023

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติได้มีโอกาสต้อนรับ คณะกรรมการจัดทำพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภาการพยาบาลฯ ได้ศึกษาดูงานที่หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติและหอประวัติศาสตร์สุขภาพ นำชมและบรรยายโดย นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์

Featured Images

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง