ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง พิพิธภัณฑ์ใต้ร่มกระทรวงสาธารณสุข
โดย Admin istrator
Jan 19, 2023
ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ“พิพิธภัณฑ์ใต้ร่มกระทรวงสาธารณสุข”
⭐️พุธที่ 25 มค.66  เวลา 09.30-12.00 น. 
ณ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ซ.สาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
**โดยมูลนิธิส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
..........................................
🌿  ร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นงานพิพิธภัณฑ์กับการขับเคลื่อนงานสาธารณสุข  รวมทั้งการทำงานพิพิธภัณฑ์ภายใต้ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
..........................................
 ⭐️ วิทยากร
o นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท    
   หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
o ดร.พัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์ 
   พิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว
o นส.จนัญญา นฤตย์ศาสตร์ 
   พิพิธภัณฑ์สภาการพยาบาล
⭐️  ดำเนินรายการ  นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์
..........................................
👍  Facebook LIVE สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง