โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ศึกษาดูงาน
โดย Admin istrator
Dec 27, 2023

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เข้าศึกษาดูงาน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดทำจดหมายเหตุพร้อมเข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติและหอประวัติศาสตร์สุขภาพ นำชมโดย นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

Featured Images

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง