หอจดหมายเหตุฯ ได้รับมอบเอกสารจาก พ.ญ.กรองทอง ทิมาสาร
โดย Admin istrator
Jan 29, 2024

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 หอจดหมายเหตุฯ ได้รับมอบเอกสารจาก พ.ญ.กรองทอง ทิมาสาร เป็นสมุดบันทึกลายมือเขียน เอกสารการทำงานด้านมาลาเรีย เอกสารการทำงานร่วมกับ WHO ซึ่งมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ ทางหอจดหมายเหตุฯจะนำไปอนุรักษ์และจัดระบบเพื่อนำมาเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาสืบค้นต่อไป

Featured Images

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง