กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติและหอประวัติศาสตร์สุขภาพ
โดย Admin istrator
Mar 09, 2023

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติได้มีโอกาสต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติและถ่ายภาพนิ่งภายในหอประวัติศาสตร์สุขภาพ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ประวัติศาสตร์ทางด้านสุขภาพ

Featured Images

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง