สไลด์ประกอบการเสวนาวิชาการ “มานุษยวิทยา ยาต้านจุลชีพ และเชื้อดื้อยา”
โดย Banthita
May 10, 2021


Responses Anthropology and Humanity 

สไลด์ประกอบการเสวนาวิชาการ “มานุษยวิทยา ยาต้านจุลชีพ และเชื้อดื้อยา”

No Man’s Land: คน สัตว์ สิ่งของ (ครั้งที่ 3)

นับถอยหลังสู่วาระครบรอบ 55 ปี การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

23 มกราคม 2562

สิทธิโชค ชาวไร่เงิน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Featured Images
Featured Files

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง