นิทรรศการ "อุปกรณ์การชั่ง ตวง วัด ทางการแพทย์"
โดย Banthita
Jan 19, 2021
นิทรรศการ "อุปกรณ์การชั่ง ตวง วัด ทางการแพทย์" เป็นนิทรรศการหมุนเวียนที่จัดขึ้นภายในหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

การปรุงยาและเภสัชกรรมของการแพทย์พื้นบ้านไทยกับการแพทย์สมัยใหม่ ต่างก็ใช้มาตรการต่างๆ ในการชั่ง ตวง วัด

เพื่อให้การปรุงยาเป็นไปตามตำรายา หรือใบสั่งยาแตกต่างกันไป สำหรับหมอพื้นบ้านไทยนิยมใช้มาตราชั่งแบบโบราณ

เช่น ยาหนัก 1 ชั่ง 2 ตำลึง 3 บาท 5 สตางค์ 4 เฟื้อง 6 ไพ


Featured Images

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง