ขอเชิญร่วมงานวันครบรอบ 2 ปี หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
โดย Banthita
Nov 20, 2020
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันครบรอบ 2 ปี หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ


ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม

"วันครบรอบ 2 ปี หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ"

ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. เป็นต้นไป

ณ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ชั้น 1 อาคารคลังพัสดุ ซ.สาธารณสุข6 

กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น การจัดอบรม Workshop หัวข้อ “ฟังเสียงเพรียก ของประวัติศาสตร์ข้าวของ” 

และร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการเอกสารข้าวของจดหมายเหตุ  อาทิ เอกสารสำคัญของนายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว 

เอกสาร ผศ.ภญ.สำลี ใจดี เอกสารเครือข่ายเข้าถึงเอดส์ และประวัติศาสตร์กัญชา เป็นต้น 

ลงทะเบียนเข้าร่วม โดยสแกน QR Code หรือคลิก https://bit.ly/36AZnp7

ดาวน์โหลดกำหนดการ คลิก ดาวน์โหลดโปสเตอร์ คลิก

หากมีข้อสงสัย ติดต่อเพจ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ - สวสส. ,เพจ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ 

หรือโทรศัพท์ 02 590 1352โพสต์ที่เกี่ยวข้อง