เอกสารบรรยาย "The Practices of Medical Anthropology in the New Public Health Context"
โดย Banthita
Jan 18, 2021


ดาวน์โหลดสรุปการบรรยายหัวข้อ "The Practices of Medical Anthropology in the New Public Health Context”
โดย ศาสตราจารย์แคลร์ แชนด์เลอร์ (Prof. Clare Chandler)
London School of Hygiene and Tropical Medicine
วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข
สรุปการบรรยาย โดย ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุุข


Featured Images
Featured Files

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง