หนังสือชุดงานคือความดี
โดย Banthita
Apr 27, 2021
ดาวน์โหลดฟรี หนังสือชุดงานคือความดี จำนวน 7 เล่ม เป็นหนังสือรวมเรื่องเล่า ประสบการณ์การทำงานสุขภาพชุมชนของคนทำงานสุขภาพปฐมภูมิ


หนังสือชุดงานคือความดี จำนวน 7 เล่ม 


เล่ม 1  งานคือความดีที่หล่อเลี้ยงชีวิต

เรื่องราวที่ท่านจะได้อ่านในหนังสือเล็กๆ นี้เป็นเป็นตัวอย่างเล็กๆ ของคนที่ถือเอาการทำงานเป็นโอกาสของการทำความดี เป็นเรื่องของคนเล็กๆ ที่ไม่มีอำนาจตำแหน่งและยศถาบรรดาศักดิ์อะไร แต่เป็นคนเล็กๆ ที่มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่ ควรแก่การเรียนรู้และเชิดชูไว้เป็นแบบอย่าง ให้แก่ผู้คนทั้งหลาย ไม่เฉพาะเพียงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น


เล่ม 2  ความดีที่เยียวยา  

"ความดีที่เยียวยา" นำหลากหลายมิติของความเจ็บป่วยที่ถักทอขึ้นเป็นประสบการณ์ของความทุกข์กับการเยียวยามาให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจการแพทย์ ในแง่ศิลปะการเยี่ยวยารักษาโรคที่ต้องการความเข้าใจชีวิตและความละเอียดอ่อนต่อความเป็นมนุษย์


เล่ม 3  มนุษย์เล็ก ๆ ในระบบที่ซับซ้อน  

บอกเล่าเรื่องราวของคนตัวเล็กตัวน้อยที่ทำงานในระบบที่ใหญ่และซับซ้อน เป็นคนทำงานที่ปฏิเสธที่จะถูกกลืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบกลไกที่ทำงานไปวันๆ โดยไม่ต้องคิดและไม่ต้องรู้สึก เป็นคนทำงานที่ไม่ยอมจำนนและไม่ยอมให้ระบบงานที่เป็นอยู่ ฉุดพรากความเป็นมนุษย์ที่รู้สึกรู้สมได้กับความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ เพื่อนมนุษย์ที่ชะตากรรมอันเลวร้ายได้พัดพามาให้เขาได้ดูแล


เล่ม 4  กำลังใจและความหวัง  

ระบบบริการปฐมภูมิและงานสุขภาพชุมชนนั้นมีศักยภาพและสามารถให้การดูแลรักษาความเจ็บป่วยเรื้อรังที่บูรณาการเข้ากับวิถีชุมชนได้อย่างงดงาม เป็นบริการสุขภาพที่ใส่ใจต่อมิติทางสังคมวัฒนธรรมและมีความละเอียดอ่อนต่อมิติของความเป็นมนุษย์ที่จะช่วยเติมเต็มมิติเหล่านี้ที่ขาดหายไปจากระบบบริการแบบตั้งรับในระบบโรงพยาบาลได้อย่างมีคุณค่า


เล่ม 5  ก่อนโลกจะขานรับ  

เราจะสามารถประคับประคองและหล่อเลี้ยงศรัทธาในความดีไว้ได้อย่างไรในสภาวะที่สับสน เพราะเส้นทางชีวิตที่คนทำงานสุขภาพชุมชนเลือกเดินนั้นไม่ได้โปรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบ ไม่ใช่ทางสายเก่าที่ผู้คนเดินย่ำซ้ำรอยเดินเดิมกันอยู่ ไม่ใช่ทางสายที่ผลิตซ้ำความจริงสำเร็จรูปที่เป็นอยู่เดิมให้อยู่กับที่ แต่เป็นเส้นทางที่ต้องบุกเบิกด้วยความเหนื่อยยากและการทุ่มเท


เล่ม 6  หุ้นส่วนความดี  

หากเราสามารถชื่นชมศักยภาพที่มีอยู่ของชุมชนและเลิกมองชุมชนเป็นภาชนะว่าง เราจะเห็นความเป็นไปได้และพลังใหม่ๆ ที่สามารถเป็นหุ้นส่วนร่วมกันในการสร้างสุขภาวะ เป็นหุ้นส่วนความดีที่เสริมคุณค่าให้กับงานสุขภาพชุมชน


เล่ม 7  ฟ้าหลังฝน

เสน่ห์และคุณค่าของงานสุขภาพชุมชนและบริการปฐมภูมิอยู่ที่การทำงานที่สัมผัสใกล้ชิดกับชีวิตของผู้คน ได้รู้เห็น ได้รับฟัง และได้รู้สึกไปกับเรื่องราวของชีวิตผู้คนที่เราดูแลรักษา ได้เปิดใจไปรับรู้ความทุกข์ของผู้คนที่จะทำให้หัวใจของเราอ่อนโยนขึ้นและมีโอกาสได้รับรู้ถึงความสุขที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้คนที่เราดูแลและห่วงใย


-----------------------------------------

ผู้เขียน ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะบรรณาธิการ

จัดพิมพ์โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)

Featured Images
Featured Files

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง