คนทำงาน บันดาลใจ

        เรื่องราวการทำงานของบุคคลที่ปรากฏในบทสัมภาษณ์ที่ถูกรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ สะท้อนจิตวิญญาณของคนทำงานที่ไม่ยอมจำนนต่อระบบ ในทางตรงข้าม กลับมองว่าข้อจำกัดต่างๆ ของระบบเป็นสิ่งที่ท้าทายพลังสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและข้อจำกัดต่างๆ ไปให้ได้

        เรื่องราวเหล่านี้ เป็นตัวอย่างของการทุ่มเทสร้างสรรค์ เป็นตัวอย่างของความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นได้ในทุกๆ จุดที่มีคนทำงานที่ไม่ยอมจำนนกับข้อจำกัดต่างๆ เป็นตัวอย่างของการทำงานที่ขัดเกลาและหล่อเลี้ยงความเป็นมนุษย์ของเราให้สมบูรณ์

        งานเหล่านี้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน เป็นงานที่เราอาจเรียกว่า “งานบันดาลใจ”ประยูรศรี เลือดสงคราม พยาบาลของชุมชน

คุยกับ “พยาบาลไร้หมวก” เพ็ญลักขณา ขำเลิศ

เรื่องของบอย สู้ชีวิต ด้วยสมองและสองมือ

พระปลัดมานับ ปภสฺสโร พระสงฆ์ผู้เป็นที่พึ่งของผู้ป่วยจิตเวช

โรงพยาบาลปางมะผ้า ที่พักพิงของคนไข้ผู้ยากไร้

อมรรัตน์ เอมอาจ กับการจัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุ

นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ระบบส่งต่อ : พลังศรัทธาของ ‘คนพันธุ์รามัน’

การดูแลไร้รอยต่อ ด้วยระบบการรับ-ส่งปรึกษา (Consultation Center)

ก้าวใหม่งานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)

4 ทัศนะ การเชื่อมโยงและขยายงาน R2R สู่บริการสุขภาพปฐมภูมิ

วิทยา เพชรรัตน์ ผู้พัฒนา “ทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” เป็น “ดงแคนใหญ่โมเดล”

รู้จักแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว นพ.สิริชัย นามทรรศนีย์

หน่วยจรยุทธ์ “สาธารณสุขอาสา เยียวยาด้วยใจ”

กู้ชีพ-กู้ภัย ใน อบจ.

เจ้าหน้าที่อนามัยในแดน 3 จังหวัดภาคใต้***********************************

สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย

โครงการสร้างสุขภาวะในระบบบริการสุขภาพด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ (Promoting Humanity and Spiritual Well-being in Healthcare)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และ กระทรวงสาธารณสุข

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


หมวด: Books
100 THB x