หนังสือภาพ 'ภัยพิบัติ' ความทรงจำและความหวัง : พลังน้ำใจในมหาอุทกภัย 2554


ภาพมหาอุทกภัย 2554 อุบัติภัยที่ยาวนานและรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิต ชะตากรรม การต่อสู้ และศักยภาพของผู้คน ชุมชน และองค์กรต่างๆ ที่เราไม่อาจพบเห็นในสถานการณ์ปกติ


ขนาด 8 หน้ายก จำนวน 204 หน้า

กระดาษอาร์ตด้าน 120 แกรม พิมพ์ 4 สี ทั้งเล่ม

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ


หมวด: Books
850 THB x