สังคมปรนัย

รวม 30 สุดยอดบทความของหมอโกมาตร หมอที่มุ่งมั่นและพยายามสานต่อเจตนารมณ์ทางด้านสุขภาพ ให้เป็น “การแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์”


บทความที่บอกถึงเรื่องราวชีวิตที่ผูกติดกับตัวเลือกที่เข้าท่าในสังคมปัจจุบัน ด้วยการตั้งคำถามสำเร็จรูปที่มีตัวเลือกให้โดยที่เราไม่ได้มีส่วนกำหนด สังคมที่ผู้คนมีชีวิตอยู่อย่างไร้จินตนาการกับตัวเลือกที่ไม่เข้าท่านี้ว่า..สังคมปรนัย


โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ Way of book (นิตยสาร Way)  


หมวด: Books
170 THB x