สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
โดย Admin istrator
Nov 02, 2022
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 2 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครวันที่ 4-22 พฤศจิกายน 2565 การยื่นใบสมัครสามารถยื่นได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1. ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ สาธารณสุขซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข 2. ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร เป็นไฟล์ PDF E-mail : shi.centre@gmail.com สนใจสามารถแสกน QR Code เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครงาน -ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 590 1352

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 2 ตำแหน่ง  เปิดรับสมัครวันที่ 4-22 พฤศจิกายน 2565   การยื่นใบสมัครสามารถยื่นได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1.  ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ สาธารณสุขซอย 6  กระทรวงสาธารณสุข 2.  ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร เป็นไฟล์ PDF  E-mail : shi.centre@gmail.com  สนใจสามารถแสกน QR Code เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครงาน -ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 590 1352  


โพสต์ที่เกี่ยวข้อง