ศุกร์เสวนาออนไลน์ ครั้งที่ 4/2563
โดย Banthita
Oct 15, 2020
ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังศุกร์เสวนาออนไลน์ ครั้งที่ 4/2563
ศุกร์เสวนาออนไลน์ ครั้งที่ 4/2563
----------------------------------------------------
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังและให้ความเห็นต่อร่างบทความจากโครงการวิจัย "การใช้ยาจุลชีพในสังคม" (AMIS) 
ในหัวข้อ  "วิธีการทางมานุษยวิทยากับการศึกษาปัญหาเชื้อดื้อยาในเขตเมือง"
ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 - 17.00 น.
สามารถเข้าร่วมรับฟัง แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะ ผ่านทางโปรแกรม Zoom โดย สแกน QR Code ในโปสเตอร์
หรือคลิก  https://us02web.zoom.us/j/89739221949
หรือจะฟัง ไลฟ์สดทาง Youtube ช่อง SHI Channel คลิก   https://bit.ly/2BreTs0
Featured Images

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง