ศุกร์เสวนาออนไลน์ ครั้งที่ 5/2563
โดย Banthita
Nov 05, 2020
ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังศุกร์เสวนาออนไลน์ ครั้งที่ 5/2563
ศุกร์เสวนาออนไลน์ ครั้งที่ 5/2563
----------------------------------------------------
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังและให้ความเห็นต่อร่างบทความจากโครงการวิจัย "การใช้ยาจุลชีพในสังคม" (AMIS) 
ในหัวข้อ  " Counterfactual: ทางเลือกทดแทนการใช้ยาต้านจุลชีพ"
ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น.
สามารถเข้าร่วมรับฟัง แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะ ผ่านทางโปรแกรม Zoom โดย สแกน QR Code ในโปสเตอร์
หรือคลิก  https://us02web.zoom.us/j/88180174383
หรือจะฟัง ไลฟ์สดทาง Youtube ช่อง SHI Channel คลิก  https://bit.ly/2BreTs0
Featured Images

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง