ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารจดหมายเหตุ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติและหอประวัติศาสตร์สุขภาพ
ข่าวสารจดหมายเหตุ
คณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงานที่หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติและหอประวัติศาสตร์สุขภาพ
ข่าวสารจดหมายเหตุ
ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติและหอประวัติศาสตร์สุขภาพ
Admin
Feb 03, 2023
เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติและหอประวัติศาสตร์สุขภาพเพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย โดยมี นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์ เป็นผู้นำชมและบรรยาย
ข่าวสารจดหมายเหตุ
ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง พิพิธภัณฑ์ใต้ร่มกระทรวงสาธารณสุข
ข่าวสารวิชาการ
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ข่าวสารวิชาการ
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
Admin
Nov 02, 2022
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 2 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครวันที่ 4-22 พฤศจิกายน 2565 การยื่นใบสมัครสามารถยื่นได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1. ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ สาธารณสุขซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข 2. ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร เป็นไฟล์ PDF E-mail : shi.centre@gmail.com สนใจสามารถแสกน QR Code เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครงาน -ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 590 1352