ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม
หนังสือจดหมายเหตุ COVID-19 รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต (ระยะที่ 1)
Banthita
Jan 18, 2021
หนังสือจดหมายเหตุ COVID-19 รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต (ระยะที่ 1) เป็นบันทึกเหตุการณ์ (chronicle) ที่รวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ในปฏิบัติการรับมือกับภาวะวิกฤตการระบาดของโรคอุบัติใหม่
ข่าวสารและกิจกรรม
เอกสารบรรยาย "The Practices of Medical Anthropology in the New Public Health Context"
Banthita
Jan 18, 2021
ข่าวสารจดหมายเหตุ
ขอเชิญร่วมงานวันครบรอบ 2 ปี หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
Banthita
Nov 20, 2020
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันครบรอบ 2 ปี หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ข่าวสาร AMIS
ศุกร์เสวนาออนไลน์ ครั้งที่ 5/2563
Banthita
Nov 05, 2020
ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังศุกร์เสวนาออนไลน์ ครั้งที่ 5/2563
ข่าวสาร AMIS
ศุกร์เสวนาออนไลน์ ครั้งที่ 4/2563
Banthita
Oct 15, 2020
ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังศุกร์เสวนาออนไลน์ ครั้งที่ 4/2563
ข่าวสารจดหมายเหตุ
พิธีเปิดหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ในวาระครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย
Banthita
Nov 27, 2019
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ