ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม
สไลด์ประกอบการอบรม "การจัดการเอกสารใบลาน หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ"
Banthita
May 10, 2021
ข่าวสารและกิจกรรม
หนังสือชุดงานคือความดี
Banthita
Apr 27, 2021
ดาวน์โหลดฟรี หนังสือชุดงานคือความดี จำนวน 7 เล่ม เป็นหนังสือรวมเรื่องเล่า ประสบการณ์การทำงานสุขภาพชุมชนของคนทำงานสุขภาพปฐมภูมิ
ข่าวสารวิชาการ
Narratives for Knowledge Management เรื่องเล่าเพื่อการจัดการความรู้ในวิกฤตโรคระบาด
Banthita
Apr 20, 2021
ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Facebook Live เรื่อง Narratives for Knowledge Management เรื่องเล่าเพื่อการจัดการความรู้ในวิกฤตโรคระบาด
ข่าวสารพิพิธภัณฑ์
นิทรรศการ ผศ.ภญ.สำลี ใจดี
Banthita
Apr 20, 2021
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ จัดแสดงนิทรรศการขนาดเล็ก ซึ่งเป็นเอกสารประวัติศาสตร์และผลงานสำคัญของผศ.ภญ.สำลี ใจดี
ข่าวสารและกิจกรรม
หนังสือชุด 100 ปี การสาธารณสุขไทย
Banthita
Jan 31, 2021
ดาวน์โหลดหนังสือชุด 100 ปี การสาธารณสุขไทย ประกอบด้วย ปกิณกคดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย, 100 ปี การสาธารณสุขไทย จากอดีตสู่ปัจจุบันการสาธารณสุขเพื่อชุมชน และใต้ร่มพระบารมี: ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการสาธารณสุขไทย
ข่าวสารพิพิธภัณฑ์
นิทรรศการ "อุปกรณ์การชั่ง ตวง วัด ทางการแพทย์"
Banthita
Jan 19, 2021
นิทรรศการ "อุปกรณ์การชั่ง ตวง วัด ทางการแพทย์" เป็นนิทรรศการหมุนเวียนที่จัดขึ้นภายในหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ