ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารวิชาการ
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ข่าวสารวิชาการ
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
Admin
Nov 02, 2022
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 2 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครวันที่ 4-22 พฤศจิกายน 2565 การยื่นใบสมัครสามารถยื่นได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1. ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ สาธารณสุขซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข 2. ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร เป็นไฟล์ PDF E-mail : shi.centre@gmail.com สนใจสามารถแสกน QR Code เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครงาน -ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 590 1352
ข่าวสารจดหมายเหตุ
พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ตระกูลแพทยานนท์ ประจำปี 2565
ข่าวสารจดหมายเหตุ
ต้อนรับคณะทำงาน ครัวกลางชุมชนคนขอนแก่นไม่ทิ้งกัน
ข่าวสารจดหมายเหตุ
สภาเภสัชกรรมเข้าศึกษาดูงาน
Banthita
Mar 29, 2022
สภาเภสัชกรรมเข้าศึกษาดูงานที่ หอจดหมายเหตุฯ และ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ
ข่าวสาร AMIS
Addressing Antibiotic Use: Insights from Social Science Around the World Report