ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสาร AMIS
ศุกร์เสวนาออนไลน์ ครั้งที่ 4/2563
Banthita
Oct 15, 2020
ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังศุกร์เสวนาออนไลน์ ครั้งที่ 4/2563
ข่าวสารจดหมายเหตุ
พิธีเปิดหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ในวาระครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย
Banthita
Nov 27, 2019
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ข่าวสารจดหมายเหตุ
การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
Banthita
Aug 22, 2018
ข่าวสารพิพิธภัณฑ์
นิทรรศการหอประวัติศาสตร์สุขภาพ
Banthita
Jan 16, 2018
เนื่องในวาระ 100 ปี การสาธารณสุขไทย หสช. ร่วมกับสช. ได้มีการปรับปรุงหอประวัติศาสตร์สุขภาพ บริเวณโซนด้านหน้าและด้านข้าง ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 1 โดยนำเสนอเนื้อหาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสุขภาพ 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ การเกิด การแก่ การตาย