เอกสารจดหมายเหตุ

เอกสารจดหมายเหตุ
ประวัติบุคคลสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุข ปีพ.ศ.2507-2552
Banthita
May 05, 2021
เอกสารจดหมายเหตุ
ตำรายาไทย ปีพ.ศ.2456-2552
Banthita
Feb 01, 2021
เอกสารจดหมายเหตุ
รายงานบัญชีคนไข้ที่ป่วยเป็นอหิวาตกโรคสมัยรัชกาลที่ 5 ศก 121-127 ในจังหวัดนนทบุรี
Banthita
Feb 01, 2021
เอกสารจดหมายเหตุ
จดหมายเหตุเรื่องมิชชันนารีอเมริกันเข้ามาประเทศสยาม ปีพ.ศ.2508
Banthita
Feb 01, 2021
เอกสารจดหมายเหตุ
การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีพ.ศ.2526-2552
Banthita
Jan 26, 2021
เอกสารจดหมายเหตุ
ตำรายารักษาโรคแบบโบราณ ปีร.ศ.131 - พ.ศ.2481
Banthita
Jan 26, 2021