เอกสารส่วนบุคคล (สบ)

เอกสารจดหมายเหตุ
ระเบียนผู้ป่วยของบริษัท สุขุมวิทเอ๊กซเรย์ จำกัด
เอกสารจดหมายเหตุ
จดหมายจากบริษัท Hoechst ถึง บางกะปิโอสถ
เอกสารจดหมายเหตุ
การอบรมแพทย์เวชปฏิบัติ โรคทางพันธุกรรม ณ โรงพยาบาลศิริราช
เอกสารจดหมายเหตุ
การอบรมแพทย์เวชปฏิบัติ โรคหืดในวัยเด็ก ณ โรงพยาบาลศิริราช
เอกสารจดหมายเหตุ
การสอน G.P.Corse ณ โรงพยาบาลศิริราช
เอกสารจดหมายเหตุ
การอบรมแพทย์ส่วนภูมิภาคเรื่อง การอบรมศัลยกรรม