เอกสารส่วนบุคคล (สบ)

เอกสารจดหมายเหตุ
หนังสือรายงานสถิติประจำปี 2508 โรงพยาบาลหญิง
เอกสารจดหมายเหตุ
สถิติข้อมูลการเข้ารักษาของผู้ป่วยโรคหัวใจ จาก 4 โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และฝั่งธนบุรี
เอกสารจดหมายเหตุ
ประวัติโรงพยาบาลนครสวรรค์ในสมัย ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว รับราชการช่วง พ.ศ. 2479 - 2480
เอกสารจดหมายเหตุ
สมุดบันทึก (DIARY) และภาพอัตชีวประวัติ ปีพ.ศ.2492-2530
Banthita
May 17, 2021
เอกสารจดหมายเหตุ
ผู้ปฏิรูปโรงพยาบาลไทยและการศึกษาพยาบาลไทย ยุคมหาสงครามเอเชียอาคเนย์ ปี พ.ศ.2471 - 2499
Banthita
May 06, 2021
เอกสารจดหมายเหตุ
ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ร่วมงานวัน อสม.แห่งชาติ และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2552
Banthita
May 06, 2021