เอกสารส่วนบุคคล (สบ)

เอกสารจดหมายเหตุ
เอกสารกรณีศึกษาอาการโรคต่างๆ [2]
เอกสารจดหมายเหตุ
เอกสารด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลหญิง
เอกสารจดหมายเหตุ
เอกสารสมัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหญิงและเด็ก
เอกสารจดหมายเหตุ
หนังสือรายงานสถิติประจำปี 2508 โรงพยาบาลหญิง
เอกสารจดหมายเหตุ
สถิติข้อมูลการเข้ารักษาของผู้ป่วยโรคหัวใจ จาก 4 โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และฝั่งธนบุรี
เอกสารจดหมายเหตุ
ประวัติโรงพยาบาลนครสวรรค์ในสมัย ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว รับราชการช่วง พ.ศ. 2479 - 2480